درمان اعتیاد(لژیون آقای محمد فنایی)

درمان انواع اعتیاد بصورت رایگان

عشق و محبت

 

بنام قدرت مطلق الله

گزارش لژیون روز دوشنبه

مورخ 24/6/93

دستور جلسه: عشق و محبت

 

عدم وجود عشق و محبت در یک انسان مصرف کننده، او را به انواع حالات غیر عادی دچار می کند. برای خروج از این معضل، وجود فرد باید با ذرات آفرینش همنوا گردد. شخصی که از این همنوایی برخوردار نیست در واقع در این هستی معلق است.

دنباله گزارش در لینک ادامه مطلب...

 


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, عشق, اضداد
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 17:44 ] [ رضا ] [ ]
رهائی هم لژیونی عزیز مسافر احمد

 

روز چهارشنبه مورخ 22/5/93 یکی از اعضای لژیون آقای فنایی در تهران با دریافت گل رهائی از دستان پرتوان مهندس دژاکام رسما وارد سفر دوم شد.

 

 

 

 

از طرف بچه های لژیون این موفقیت را به احمد عزیز، همسفران محترمشان، راهنمای گرامی و خانواده بزرگ کنگره 60 تبریک می گویم.

 

[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 11:38 ] [ رضا ] [ ]
دغدغه انسان در این عالم چیست؟

 

بنام قدرت مطلق الله

گزارش لژیون روز دوشنبه

مورخ 17/6/93

دستور جلسه: دغدغه انسان در این عالم چیست؟

 

بطور عمده در فطرت آدمی، عشقی و طلبی و تقاضایی هست که اگر هزاران عالَم، مُلکِ او شود باز نتواند آسوده باشد و موجب آرامش او نشود، بلکه دغدغه اش را شدت بخشد. دلیل آن اینست که به حقیقت هستی نرسیده است.

دنباله گزارش در لینک ادامه مطلب...


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, عقل, آرامش
ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم شهریور 1393 ] [ 23:11 ] [ رضا ] [ ]
دوگانگی انسان (برداشتی از CD خدمت و خیانت آقای مهندس حسین دژاکام)

 

بنام قدرت مطلق الله

گزارش لژیون روز شنبه

مورخ 28/4/93

دستور جلسه: دوگانگی انسان

(برداشتی از CDخدمت و خیانت آقای مهندس حسین دژاکام)

 

 

 

اصل انسان دارای قابلیت است همانگونه که همه مخلوقات خالق، جماد، نبات و حیوان. آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز می سازد در به فعل در آوردن قابلیت هایی است که بالقوه در کل هستی وجود دارد. قابلیت بالقوه در جماد به فعلیت می رسد در نبات در حیوان نیز همچنین، از آنچه برایش به عنوان قابلیت مقرر شده بی کم و کاست به فعل در می آورد. در حالیکه عموما انسان بدین گونه عمل نمی نماید و دو گانگی وی در همین امر است.

دنباله گزارش در لینک ادامه مطلب...


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, خدمت, راه راست
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 22:58 ] [ رضا ] [ ]
نقد و نقل...
 

بنام قدرت مطلق الله

 

گزارش لژیون روز شنبه

 

مورخ 14/4/93

 

دستور جلسه: نقد و نقل...

 

 

انسان همواره با دو سخن نقد و نقل روبروست. سخن نقد، سخن بزرگان است، سخن وحی است و به مثابه پای آدمی است و سخن نقل همچون قالب چوبین به شکل قدم آدمی. زمانی که قدم چوبین از قدم اصلی انسان ربوده می شود و قالب چوبین اندازه پای آدمی می گردد، هر دو سخن نقل و نقد همانند گردند. آنگاه راه بر انسان گم می شود و توان فهم درست از نادرست را نخواهد داشت. راه نجات وی در اولین گام بواسطه داشتن ایمان است. تشخیص و تمیز دادن این دو سخن، منشا آن ایمان است.

دنباله گزارش در لینک ادامه مطلب...


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, ایمان, افکار
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 ] [ 0:6 ] [ رضا ] [ ]
وادی دهم (قسمت دوم)
 

بنام قدرت مطلق الله

 

گزارش لژیون روز دوشنبه

 

مورخ 19/3/93

 

دستور جلسه:وادی دهم (قسمت دوم)

 

 

 

حس: يکي از قواي ادراکي در انسان حس است جايگاه آن در صور پنهان آدمي و قابل رؤيت نيست، از برترين هديه خداوند به انسان عقل است که با نيروي حس شروع بکار مي نمايد. حس خود عاملي است که ميان ما و ساير موجودات ارتباط برقرار کرده و پيامهاي دريافتي همانند نور و صوت را انتشار مي دهد. در واقع نقش يک گيرنده و فرستنده را ايفا مي کند.

دنباله گزارش در لینک ادامه مطلب...


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, وادی دهم, حس
ادامه مطلب
[ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 ] [ 22:0 ] [ رضا ] [ ]
صلح ناپیدا

بنام قدرت مطلق الله

 

گزارش لژیون روز شنبه

 

مورخ 10/3/93

 

دستور جلسه: صلح ناپیدا

 

 

خاطر انسان اساساً در پی یافتن دوست و یا دوستانی است که در آنان سیر کند، نظر اندازد و خوب بنگرد و از این آشنایی قوت گیرد. حال اگر در این حشر زود همدیگر را باز شناسیم و بدانیم در دار دنیا به هم بوده ایم و پیوسته پیوند صلح و خوشی بوده است آنگاه یار خود را زود گم نمی کنیم. اما چه سود که نمی بینیم که در این عالم با آدمی آشنا می شویم و آنچنان در نظر تو یوسفی است و با یک فعل قبیح از نظر تو پوشیده می شود و او را گم می کنیم و صورت زیبای یوسفی به گرگی مبدل می گردد. غفلت در اینست که همان را که یوسف می دیدیم اینک به صورت گرگش می بینیم و غافلیم که صورت او مبدل نشده است و همان است که می دیدیم و تنها به یک فعل عارضی گمش کرده ایم.

 

 

 دنباله گزارش در لینک ادامه مطلب...


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, شناخت, صلح
ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم خرداد 1393 ] [ 0:45 ] [ رضا ] [ ]
وادی دهم (قسمت اول)
 

بنام قدرت مطلق الله

 

گزارش لژیون روز دوشنبه

 

مورخ 5/3/93

 

دستور جلسه:وادی دهم (قسمت اول)


 


رویکرد بشر امروز بعضاً به سمت تمتّع دنیوی وشهوت گرائی لجام گسیخته در حال پیشروی می باشد که باعث طغیان وی شده است. او خور و خواب را پیشه کرده و تنها از یک زندگی زیستی برخوردار است و در تمامی اوقات بدنبال همانند سازی با شکل بوده و در این جستجو خود را در شکل گم می کند. این اشکال منحصر به اشیای مادی و جسم مادی نیستند . اشکال افکار می توانند اساسی تر از اشکال بیرونی باشند. چنین فردی خود را با همه افکار خویش، یکی می داند بنابراین تا زمانی که از این روند نزولی که از اشکال فکری ناشی می شود غافل بماند، طغیان ادامه دارد.  هنگامی که پنجره وجود آدمی بسته باشد نور خورشید به درون نمی تابد. اما وقتی که از درون تسلیم شد، بُعد جدیدی از آگاهی به روی او گشوده می شود و هر عملی که انجام می دهد با کل همسو شده و شعوری خلاق و شعفی وصف ناپذیر، درون انسان را فرا می گیرد. از لوازم بوجود آمدن چنین حالتی درک این قانون است که صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاریست.

دنباله گزارش در لینک ادامه مطلب...


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, وادی دهم, تسلیم
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 22:18 ] [ رضا ] [ ]
راهی به سوی رهائی

بنام قدرت مطلق الله

گزارش لژیون روز شنبه

مورخ 30/1/93

دستور جلسه: راهی به سوی رهائی


 

اساساً مهمترین و اصلی ترین رابطه انسان در حیات مادی خویش، رابطه خود انسان با هر آنچه اکنون روی می دهد می باشد یعنی هر شکلی که اکنون به خود می گیرد و هر آنچه که هست رابطه اصلی انسان با لحظه اکنون است. هر اندازه شما از این رابطه که لحظه است فاصله داشته باشید ایجاد کژفهمی، کژکاری در تمام سطوح زندگی خواهد نمود.

دنباله گزارش در لینک  ادامه مطلب...


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, لحظه حال, گذشته
ادامه مطلب
[ یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 ] [ 21:48 ] [ رضا ] [ ]
رابطۀ بين زيبائي و شادي
 

بنام قدرت مطلق الله

گزارش لژیون روز شنبه

مورخ 2/1/93

دستور جلسه:رابطۀ بين زيبائي و شادي

 

بهتر است تعريفي از زيبائي داشته باشيم که زيبائي چيست؟ زيبائي وقتي است که همه وجود انسان (جسم و روح) بدون تحريف ظاهر شود. به عبارتي انسان نه در تفريط است و نه در افراط، بلکه در يک اعتدال است. خاصيت بهار هم اعتدال است، سرما مي رود و گرما هنوز نيامده است و اين خود اعتدال ربيعي و بهاري است. هوا و زمان نيز اين چنين است. شبهاي طولاني زمستان مي رود و از روزهاي بلند تابستان خبري نيست. گوئي کل نظام هستي در يک اعتدال است.

دنباله گزارش در لینک  ادامه مطلب...

 


برچسب‌ها: گزارش لژیون, درمان اعتیاد, اعتدال, زیبایی
ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم فروردین 1393 ] [ 21:44 ] [ رضا ] [ ]